Home

 

Waziri wa Kilimo na Maliasili Mhe. Dr. Sira Ubwa Mamboya akizungumza na viongozi wa Serikali na wananchi wa Kizimbani katika siku ya upandaji wa miti kitaifa huko Kizimbani Wilaya ya Magharibi Mkoa wa Mjini Magharibi tarehe 14/04/2015: Maelezo zaidi>>>

 

 

Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamo wa Rais (Muungano) Mhe. Samia Suluhu Hassan akizungumza na viongozi wa Wizara ya Kilimo na Maliasili pamoja na wakulima wa mboga mboga na ufugaji wa nyuki huko Kitogani Wilaya ya Kusini Mkoa wa Kusini Unguja tarehe 09/01/2015: Maelezo zaidi>>>

 

 

Waziri wa Afya Mhe.  Rashid Seif Suleiman akizungumza na wananchi pamoja na wakulima wa zao la ndimu wa Bwejuu Wilaya ya Kusini Mkoa wa Kusini Unguja tarehe 03/01/2015: Maelezo zaidi>>>

 

 

Waziri wa Kilimo na Maliasili Mhe. Dkt. Sira Ubwa Mamboya akizungumza na wananchi pamoja na wakulima wa zao la alizeti wa Mikoa yote ya Unguja huko Bambi Wilaya ya Kati tarehe 29/11/2014: Maelezo zaidi>>>

 

 

Waziri wa Kilimo na Maliasili Mhe. Dkt. Sira Ubwa Mamboya akipata maelezo juu ya uatikaji wa miche ya mikarafuu na huduma kitaluni kutoka kwa Afisa Mdhamini wa  Wizara ya Kilimo na Maliasili Pemba Dkt. Suleiman Shehe Mohamed huko Chanjaani  Wilaya ya Chake chake Pemba tarehe 17- 18/10/2014: Maelezo zaidi>>>