Home

 

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT FRAMEWORK (ESMF)

INTEGRATED PEST MANAGEMENT PLAN (IPMP)

RESETTLEMENT POLICY FRAMEWORK (RPF)

Waziri wa Kilimo na Maliasili Mhe. Dkt. Sira Ubwa Mamboya akipata maelezo juu ya uatikaji wa miche ya mikarafuu na huduma kitaluni kutoka kwa Afisa Mdhamini wa  Wizara ya Kilimo na Maliasili Pemba Dkt. Suleiman Shehe Mohamed huko Chanjaani  Wilaya ya Chake chake Pemba tarehe 17- 18/10/2014: Maelezo zaidi>>>

 

 

Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Kilimo na Maliasili Nd. Juma Ali Juma akikagua matrekta baada ya kukabidhiwa na Kampuni ya SUMA JKT huko Mbweni karakana ya matrekta Wilaya ya Mjini Unguja tarehe 3/12/2013Maelezo zaidi>>>

 

 

Naibu Waziri wa Wizara ya Kilimo na Maliasili Mhe. Mtumwa Kheir Mbarak akivuna mbegu za mpunga pamoja na wanakikundi cha Nguvu Kazi Tusizembee katika uzinduzi wa uvunaji wa mbegu za mpunga huko Kisongoni Wilaya ya Kaskazini A Unguja tarehe 10/6/2013Maelezo zaidi>>>

 

 

Waziri wa Nchi Afisi ya Makamu wa Kwanza wa Rais Mhe. Fatma Abdulhabib Fereji akihutubia  katika kongamano la tatu la Mapitio ya Tafiti za Kilimo katika ukumbi wa Salama Hall  wa Hoteli ya Bwawani  Zanzibar tarehe 4/6/2013: Maelezo zaidi>>>