Home

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT FRAMEWORK (ESMF)

INTEGRATED PEST MANAGEMENT PLAN (IPMP)

RESETTLEMENT POLICY FRAMEWORK (RPF)

Waziri wa Kilimo na Maliasili Mhe. Dkt. Sira Ubwa Mamboya akizungumza na wananchi pamoja na wakulima wa zao la alizeti wa Mikoa yote ya Unguja huko Bambi Wilaya ya Kati tarehe 29/11/2014: Maelezo zaidi>>>

 

 

 

Waziri wa Kilimo na Maliasili Mhe. Dkt. Sira Ubwa Mamboya akipata maelezo juu ya uatikaji wa miche ya mikarafuu na huduma kitaluni kutoka kwa Afisa Mdhamini wa  Wizara ya Kilimo na Maliasili Pemba Dkt. Suleiman Shehe Mohamed huko Chanjaani  Wilaya ya Chake chake Pemba tarehe 17- 18/10/2014: Maelezo zaidi>>>

 

 

Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Kilimo na Maliasili Nd. Juma Ali Juma akikagua matrekta baada ya kukabidhiwa na Kampuni ya SUMA JKT huko Mbweni karakana ya matrekta Wilaya ya Mjini Unguja tarehe 3/12/2013Maelezo zaidi>>>

 

 

Naibu Waziri wa Wizara ya Kilimo na Maliasili Mhe. Mtumwa Kheir Mbarak akivuna mbegu za mpunga pamoja na wanakikundi cha Nguvu Kazi Tusizembee katika uzinduzi wa uvunaji wa mbegu za mpunga huko Kisongoni Wilaya ya Kaskazini A Unguja tarehe 10/6/2013Maelezo zaidi>>>